Veľkoobchod pre zmluvných partnerov

tel-cislo

Kontaktujte nás: 0915 958 233 od 8:00 - 16:00

Obchodné podmienky

Tovar ( svietidlá ) si je možné objednať pomocou nákupného košíka e-obchodu www.unilux.sk.

Objednávateľ a príjemca tovaru musí byť osoba staršia ako 18 rokov a súhlasiť s týmito obchodnými podmienkami. Následne zadaním záväznej objednávky nižšie uvedenou formou si objedná tovar.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve - objednávke. Rozmery, váha, výkony a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov.

Objednávka je prijatá okamžite po potvrdení objednávky. Potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom. V prípade nejasností vás budeme kontaktovať.

Dodacia lehota:

Z dôvodu dovozu sortimentu od rôznych dodávateľov je dodacia lehota individuálna - 1 až 21 dní, podľa toho, či je tovar na sklade, alebo sa musí objednať u dodávateľa. O prípadnom omeškaní doručenia zásielky nad 21 dní Vás budeme informovať.

Forma úhrady bude dohodnutá pred odoslaním objednávky. V jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.
V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 

Výška poplatku za poštovné a balné:

Pri zasielaní tovaru  DPD - kuriérom (platba hotovosťou, alebo platobnou kartou), Vám pri objednávke nad 90 EUR nebude účtované dopravné a balné

Pri zasielaní tovaru  DPD - kuriérom (platba hotovoťou, alebo platobnou kartou), Vám pri objednávke do 90 EUR bude účtované dopravné a balné vo výške 4,80 EUR .

 

Platba v hotovosti, alebo platobnou kartou:

Pri dodaní objednaného tovaru kuriérom DPD máte možnosť si vybrať platbu buď v hotovosti, alebo platobnou kartou MAESTRO, alebo VISA. Túto možnosť je nutné zadať pri konečnom potvrdzovaní objednávky. Každá zásielka obsahuje priložený daňový doklad. 

Pri prevzatí tovaru osobne na našej predajni UNILUX, s.r.o, M.R.Štefánika 7455, Trenčín, máte možnosť uskutočniť platbu iba v hotovosti.

 
Všetky ceny a celkové sumy sú v EUR s platným 20 % DPH. Ceny objednaného tovaru platia v čase zadania záväznej objednávky. Ceny platia iba pri objednaní cez náš internetový obchod. 

Tovar dodaný zmluvným partnerom zostáva vo vlastníctve spoločnosti UNILUX, s.r.o. až do zaplatenia faktúry.


 

 

Reklamácie:

Kupujúci je povinný dodanú zásielku ihneď pri prevzatí od kuriéra skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozbitie, alebo prasknutie skla, alebo inej časti tovaru z dôvodu mechanického poškodenia, alebo chýbajúcu časť tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi DPD a spísať s kuriérom škodový list pri preprave a túto skutočnosť je povinný oznámiť dodávateľovi emailom na velkoobchod@unilux.sk do 24 hod. Prípadné reklamácie poškodenia tovaru po 24 hodín od jeho prevzatia, nebudú uznané.

Na reklamácie tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a)vady vzniknuté bežným používaním

b)nesprávnym použitím výrobku

c)nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

-informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
-tovar zašlite, ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: UNILUX, s.r.o. - svietidlá, M.R.Štefánika 7455, 911 01 Trenčín, mobil: 0915/958233 (tovar musí byť     vrátený v originálnom nepoškodenom obale) 

-do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
-originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Spoločnosť UNILUX, s.r.o. sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie dodaného tovaru najneskôr do 30 dní od dňa prijatia reklamácie.


V prípade, že zákazník žiada o možnosť vrátenia tovaru, je možné ho vrátiť bez udania dôvodu, na adresu UNILUX, s.r.o. -  svietidlá, M.R.Štefánika 7455, 911 01 Trenčín, do 14 dní od dátumu dodania. Predávajúci je povinný bezodkladne vrátený tovar skontrolovať a ak bol vrátený späť aj s originálom dokladu nadobudnutia, v originálnom balení, nepoškodený a bez náznaku používania, vyplatí zákazníkovi protihodnotu výrobku na jeho bankový účet, ktorý uvedie na žiadosti o vrátenie. V prípade, že doklad nadobudnutia obsahoval prepravné náklady, tieto nebudú zákazníkovi vyplatené, nakoľko sa neviažu na vrátený tovar.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť neodborným užitím, zneužitím a úpravami výrobku.

 
Objednávateľ prehlasuje, že súhlasí s dobrovoľným poskytnutím osobných údajov uvedených v objednávkovom formulári a s ich výhradným spracovaním spoločnosťou UNILUX, s.r.o. v zmysle §.4 písm. a), b) zákona č.428/2002 Z.z. za účelom a v rozsahu potrebnom na spracovanie objednávkového procesu a na prevádzkovanie marketingových aktivít spoločnosťou. Užívateľ prehlasuje, že bol poučený o svojom práve k prístupu k svojim osobným údajom a ďalších právach garantovaných zákonom č.428/2002 Z.z., a taktiež o práve svoj súhlas vziať kedykoľvek späť, prípadne dožadovať opravu poskytnutých osobných údajov, ich aktualizáciu, zablokovanie alebo likvidáciu.

Spoločnosť UNILUX, s.r.o. si vyhradzuje zmenu cien a nezodpovedá za prípadné chyby v popisoch predávaných produktov, nakoľko reprodukujeme popis z katalógov výrobcov.

Zákony a predpisy:
- Zák. č 455/1991 Sb., o živnostenskom podnikaní
- Zák. č 101/2000 Sb. o ochrane osobných údajov