Veľkoobchod pre zmluvných partnerov

tel-cislo

Kontaktujte nás: 0915 958 233 od 8:00 - 16:00

Reklamačný poriadok

Reklamácie:

Kupujúci je povinný dodanú zásielku ihneď pri prevzatí od kuriéra skontrolovať. V prípade, že kupujúci zistí rozbitie, alebo prasknutie skla, alebo inej časti tovaru z dôvodu mechanického poškodenia, alebo chýbajúcu časť tovaru, je povinný túto skutočnosť oznámiť kuriérovi DPD a spísať s kuriérom škodový list pri preprave a túto skutočnosť je povinný oznámiť dodávateľovi emailom na velkoobchod@unilux.sk do 24 hod. Prípadné reklamácie poškodenia tovaru po 24 hodín od jeho prevzatia, nebudú uznané.

Na reklamácie tovaru sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby.

Záruka sa nevzťahuje na:

a)vady vzniknuté bežným používaním

b)nesprávnym použitím výrobku

c)nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

-informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, alebo písomne
-tovar zašlite, ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu: UNILUX, s.r.o. - svietidlá, Kubranská 41, Trenčín, mobil: 0915/958233 (tovar musí byť     vrátený v originálnom nepoškodenom obale) 

-do zásielky uveďte dôvod reklamácie a vašu adresu
-originál dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Spoločnosť UNILUX, s.r.o. sa zaväzuje kupujúceho informovať o vybavení reklamácie dodaného tovaru najneskôr do 30 dní od dňa prijatia reklamácie.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť neodborným užitím, zneužitím a úpravami výrobku.